Kontakt


Zobacz na mapie adres:      Do korespondencji            Próby

Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile

Adres do korespondencji:     ul. Wejchertów 4/26 43-100 Tychy
Próby odbywają się

poniedziałek 18:00-20:00 i piątek 18:45-20:45

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, ul. Wejchertów 20


Statut

 

Zarząd

od 10.05.2016

Prezes Zarządu – Zbigniew Danielewski

+48 32 227 6387, +48 508 215 942
e-mail: danielewscyzz@interia.pl

Vice-prezes Zarządu, Główny Księgowy – Leszek Król

+48 32 216 8593, +48 784 922 745


od 04.03.2014 do 09.05.2016

Prezes Zarządu – Zbigniew Danielewski

+48 32 227 6387, +48 508 215 942
e-mail: danielewscyzz@interia.pl

Vice-prezes Zarządu, Główny Księgowy – Leszek Król

+48 32 216 8593, +48 784 922 745

Członek Zarządu d/s Organizacyjnych – Renata Gondzik

+48 501 846 574

002

Dyrygent

 

Dyrygent, Kierownik Artystyczny Chóru od 01-02-2017

Dominika Kawiorska
II dyrygent – Agnieszka Zimna – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.

Dyrygent, Kierownik Artystyczny Chóru od 23-01-2013 do 31-01-2017

Marcin Wielgat

Dyrygent Chóru od 2007 do 22-01-2013

Dominika Kawiorska

KRS

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000302337

NIP:

6462817974

Konto Bankowe

 

Aktualne konto bankowe:

FM Bank PBP S.A. w Warszawie
34 2530 0008 2008 1117 8983 0002

Poprzednie konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Tychach
49 84350004 0000 0012 0766 0001