Repertuar


Tyski Chór Mieszany PRESTO CANTABILE powstał w styczniu 2008 r.

Repertuar zespołu obejmuje utwory religijne i świeckie od renesansu do muzyki współczesnej.

Zapewniamy oprawę muzyczną uroczystości świeckich i religijnych:
inauguracji, festynów, mszy, ślubów i rocznic.

Osiągnięcia chóru są rezultatem dobrej współpracy wszystkich członków zespołu oraz wysokich kwalifikacji dyrygenta Chóru. W repertuarze chóru znajdują się dzieła najwybitniejszych kompozytorów. Śpiewamy nie tylko pieśni patriotyczne, ludowe i sakralne, ale także wielkie dzieła chóralne. Staramy się śpiewać pieśni melodyjne i przyjazne. Pragniemy podczas wstępów promować wszystko to z czego słyną Tychy i z czego mogą być dumni Tyszanie. Wszystkich miłośników śpiewu chóralnego zapraszamy na nasze próby.